Vzemite si čas za svoje telo, za svojo dušo. Za sebe!

KAJ JE TKM – TRADICIONALNA KITAJSKA MEDICINA?

KAJ JE TKM – TRADICIONALNA KITAJSKA MEDICINA?

V vseh svojih blogih se sklicujem na tradicionalno kitajsko medicino (TKM) oz. na njena načela, zakonitosti in pravila. Zato je prav, da si v tokratnem blogu malo podrobneje pogledamo, kaj tradicionalna kitajska medicina sploh je in na kakšen način razlaga stvari in pojave, ki se dogajajo v nas, v naravi in univerzumu.

Glavno izhodišče TKM je ENERGIJA, ne samo fizično telo, ampak usklajenost tega s cikli in (bio)ritmi v naravi ter univerzumu.

Človek je sestavni del narave in od nje je veliko bolj odvisen kot se dejansko zaveda. Človeštvo si je že od nekdaj poskušalo osmisliti stvari, ki se dogajajo v nas in okoli nas, saj nam to daje tisti primarni občutek varnosti in stabilnosti v življenju. To so še veliko bolj razumela starodavna ljudstva, ki so se ravnala izključno po načelih narave in univerzuma. Takrat drugega drugega niso poznali ter so bili od teh opazovanj in spoznanj popolnoma odvisni.

Sodobno človeštvo pa na žalost ne živi več z naravo in v skladu z njenimi osnovnimi načeli, saj mu moderen način življenja to preprečuje. V trgovino je lažje iti z avtom kot peš. Lažje je tam kupiti hrano kot jo sam pridelati. Lažje je iti do zdravnika po »čudežno« tabletko, kot pa si vzeti čas in opazovati svoje telo ter ugotoviti kaj nam to s svojo bolečino sporoča. Delo je pretežno sedeče, prisotna je velika količina (psihičnega) stresa, negibanja in predelane prehrane. Vse to nas pripelje v začaran krog, ki nas vedno znova vrača v iste težave, bolezni, pomanjkanje energije in slabo počutje.

 

 

Tradicionalna kitajska medicina je starodavna in že več kot 3000 let stara veda in veja naravne medicine. Zdravljenja bolezni se loteva precej drugače kot naša sodobna alopatska in  farmacevtsko usmerjena medicina. Posveča se vzrokom, zaradi katerih je bolezen dejansko nastala in ne samo odpravljanju simptomov. Temelj TKM predstavlja TEORIJA PETIH ELEMENTOV, ki izhaja iz teorije YINA in YANGA, teorije Qi (Či) in koncepta meridianov.  Preko energijskih dejavnikov YIN – YANG Kitajci opredeljujejo čisto vse – od vesolja,  (ne)ravnovesja, (bio)ritmov, do zdravja in bolezni.

Posebnost TKM je njeno razumevanje človeka, ki izhaja iz koncepta CELOVITOSTI (HOLIZEM), kar pomeni, da je celota več kot le seštevek njenih posameznih delov. To pa pomeni, da je človeško telo organska celota, sestavljena iz organov in tkiv, ki so med seboj tesno povezani in prepleteni ter skupaj tvorijo sestavni del celovitega delovanja. Pojav bolezni tako pomeni porušeno ravnovesje in nepravilno delovanje notranjih organov, kar pa se v primeru dlje trajajočega neravnovesja vedno odraža tudi na površini telesa.

Bolezen kitajska medicina razume kot porušeno ravnovesje med dvema poloma celote. Ženskim principom YIN in moškim principom YANG.

YIN in YANG sta dva popolnoma enakovredna aspekta univerzalne, vitalne energije.

Sta nasprotna, a hkrati dopolnjujoča se vidika bivanja (npr. tema-svetloba).

 

YIN predstavlja ženski princip mirovanja, snovi in zemlje in je vse kar je:

temno, hladno, vlažno, notranje, sprejemajoče, žensko, pasivno in upadajoče;

YANG predstavlja moški princip gibanja energije in neba in je vse kar je:

svetlo, vroče, suho, zunanje, dajajoče, moško, aktivno in rastoče.

 

Yin in Yang sta del življenjske (Qi ali Či) energije in skupaj tvorita harmonično celoto, se med seboj dopolnjujeta in ustvarjata ravnotežje. Po drugi strani pa med seboj nenehno tekmujeta za prevlado. Ne moreta obstajati eden brez drugega, zato je v Yinu vedno tudi delček Yanga in obratno. To ponazarja tudi njun simbol. Drug drugemu predstavljata torej hkrati vzrok in posledico. Medsebojna soodvisnost je predpogoj njunega obstoja. Dobro zdravje je posledica ravnotežja med Yinom in Yangom, motnje v njunem ravnotežju pa pomenijo bolezen.

 

Glede na smer v katero se gibljejo energije Yina in Yanga  poznamo v TKM
5 NAČINOV GIBANJA ENERGIJE, ki jih poimenujemo po PETIH ELEMENTIH (več o tem v nadaljevanju):

 

·       element OGNJA ima tendenco DVIGOVANJA energije

·       element ZEMLJE ima tendenco KROŽENJA energije

·       element KOVINE ima tendenco PRITISKA NAVZNOTER

·       element VODE ima tendenco SPUŠČANJA energije

·       element LESA ima tendenco ŠIRJENJA energije v vse smeri

Ko govorimo o TKM govorimo o energetskem pretoku po telesu, ki je vezan na MERIDIANE. Meridijani so energetske poti v človekovemu telesu preko katerih teče življenjska energija oz. Qi  (prana, mana, ki…), poznamo pa jo tudi pod pojmom bioenergija.

 

Qi je sestavljena iz vseh bistvenih življenjskih dejavnikov, ki vključujejo tako:

• fizični,
• mentalni,
• čustveni,
• duhovni vidik življenja.

 

Naloga meridijanov je, da:

• hranijo in oskrbujejo z energijo celo telo (organi, tkiva)

• povezujejo telo v energetsko celoto

• napajajo pripadajoč organ z energijo

• vzdržujejo ravnovesje med YIN-om in YANG-om

• imajo obrambno funkcijo

• refleksirajo simptome in stanje v organih in telesu

 

Čez meridijane teče življenjska energija v določenem ritmu, tako da ima vsak meridijan znotraj 24 ur v dnevu svoj maksimum in minimum energije.

Či potuje skozi vsak meridian dve uri v dnevu in takrat je to tudi njen najbolj optimalni čas delovanja posameznega meridiana. Obstajajo najmočnejša in najšibkejša obdobja delovanja oz. aktivnosti posameznega organa, zato je najbolje zdraviti bolezen v delu dneva, ki odgovarja času delovanja določenega organa in z njim povezanega meridiana. Najučinkovitejše zdravljenje npr. pljuč bo v času med tretjo in peto uro zjutraj, saj je takrat meridian pljuč na svojem optimalnem energetskem višku. Takrat se zato izraziteje pokažejo morebitna neravnovesja v meridijanu, organu ali njegovi funkciji.

 

Biološka ura notranjih organov nam torej prikazuje, kdaj je določen organ najbolj aktiven. Ob poznavanju te ure imamo priložnost, da določen organ prenovimo, se mu posvetimo in ga ne slabimo.

01:00 – 03:00 – višek energije se takrat nahaja v JETRIH
03:00 – 05:00 – v tem času so najbolj dejavna PLJUČA
05:00 – 07:00 – kraljuje DEBELO ČREVO
07:00 – 09:00 – predseduje ŽELODEC
09:00 – 11:00 – vodja je VRANICA
11:00 – 13:00 – čas SRCA
13:00 – 15:00 – TANKO ČREVO je na čelu
15:00 – 17:00 – MEHUR
17:00 – 19:00 – LEDVICA
19:00 – 21:00 – OSRČNIK
21:00 – 23:00 – TRODELNI GRELEC
23:00 – 01:00 –  ŽOLČNIK

Vse notranje organe Kitajci delijo na čvrste oz. polne (»Zang«) organe, ki pripadajo Yin energiji ter na votle oz.  prazne (»Fu«) organe, ki pripadajo Yang energiji.

Vsak polni organ ima svoj par, ki je votel organ. Pari posameznih organov pripadajo določenemu meridijanu, ti pa določenemu elementu (LES, OGENJ, ZEMLJA, KOVINA, VODA), ki spadajo v začetku omenjeno TEORIJO PETIH ELEMENTOV na kateri sloni celotna TKM.

Elementi se medsebojno ustvarjajo in hkrati nadzorujejo. Vsakemu organu poleg parnega organa pripadajo tudi tkivo, čutilo, čustvo, okus, barva, zvok, letni čas, ura, smer neba in vreme.

Ko razumemo odnose med posameznimi elementi in njihove lastnosti, jih lahko povežemo tudi z zdravjem in notranjimi organi. Iz zgornje tabele je lepo razvidno, da je ves organizem medsebojno povezan. Če npr. vzamemo element VODE: tukaj je čvrsti organ ledvice povezan s parnim votlim organom mehur. Nadalje pa je povezan s kostmi in telesnim čutilom ušesa. Pripadajoča emocija je strah. Torej, ko vas bodo naslednjič bolela ušesa pomislite na oslabljeno delovanje vaših ledvičk, ker jedro problema verjetno izhaja iz oslabljene ledvične energije.

 

DIAGNOSTIKA predstavlja osnovni temelj na podlagi katerega se lahko začne zdravljenje in krepitev celotnega organizma. Zaradi tesnih povezav in celostnega pristopa se s preiskovanjem zunanjih sprememb npr. na očeh, jeziku, barvi koži, pulzu ipd., ugotavlja delovanje in (ne)ravnovesje notranjih organov. Preko teh znakov se nato postavi diagnozo in določi potek terapije glede na problemsko stanje.

Če so nihanja majhna jih telo lahko načeloma samo uravnava. V primeru večjih in predvsem dolgotrajnih odstopanj pa je dobro, da mu pri uravnavanju pomagamo.

TKM si prizadeva človeku povrniti zdravje z uporabo naravnih in predvsem neagresivnih ter varnih metod, ki nudijo dolgotrajnejše učinke kot jemanje farmacevtskih zdravil.

Med primarne metode, ki jih uporablja TKM, spadajo akupunktura in akupresura, tui-na masaža, moksibustija, zeliščna medicina – herbologija, uporaba ventuz ali cupping terapija, dietoterapija ter telesni veščini qigong in taijiquan.

TKM  človeka kot individuuma vedno obravnava v odnosu z naravo. Vse spremembe v širšem okolju (makrokozmosu) se vedno izražajo tudi v ožjem okolju (mikrokozmusu – človeku). Za dobre terapevtske rezultate je tako potrebno upoštevati tudi spreminjanje letnih časov, klimatske okoliščine in družbeno okolje v katerem posameznik živi. Zdravljenje mora ustrezati tako času, prostoru kot tudi človekovi konstituciji.

 

Za zaključek lahko rečemo, da je za naše zdravje torej zelo pomembno ravnovesje energij med posameznimi elementi (organi) in meridijani ter njihovo pravočasno in pravilno prepoznavanje. Ključ za ohranitev zdravja predstavlja torej nemoten pretok vitalne energije (čija) po teh kanalih.

 

V prihodnje torej bolje opazujmo naravni ritem narave, bioritem naših notranjih organov in z njimi povezanih meridianov ter se okviru naših življenjskih obveznosti skušajmo z njimi čim bolj uskladiti, saj bo takrat naše življenje postalo veliko lažje, zdravo in zadovoljno.

 

Lepo jesen še naprej!

 

Z vami in za vas!

Z ljubeznijo!

Author Info

ines